Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

07/06/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Προμήθεια Προϊόντων

Υπ΄αριθμ. 7327/07.06.2021 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού παραλίας για το υποκατάστημα της ΕΤΑΔ ΑΕ – Ακτή Βουλιαγμένης»– ΑΡ. ΔΙΑΚ. 3749/26.03.2021