Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

27/05/2023 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 7257/26.05.2023 Τακτικός Διαγωνισμός Υπηρεσιών Υποστήριξης λειτουργίας του Υποκαταστήματος “Ι.Π. ΚΑΙΑΦΑ” της ΕΤΑΔ Α.Ε.