Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

04/06/2024 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 7156/03.06.2024 Ολοκλήρωση του Τακτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε «Θαλασσόπυργος Μπούρτζι Ναυπλίου» – Αρ. Διακ. 3288/14.03.2024