Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

04/06/2024 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 7154/03.06.2024 Ολοκλήρωση του Τακτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε «Μαρίνα Θεσσαλονίκης» – Αρ. Διακ. 5137/24.04.2024