Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

01/06/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 6997/31.05.2021 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Φύλαξης ακινήτου της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Υδροθεραπευτικό και Ξενοδοχειακό Συγκρότημα των Ιαματικών Πηγών Πλατύστομου Ν. Φθιώτιδας – ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4819/14.04.2021