Υπ’ αριθμ. 6898/01.06.2023 Ορθή Επανάληψη Απόφασης Ολοκλήρωσης του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού του Κεντρικού Καταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε»- Αρ. Διακ. 1041/27.01.2023 – Κήρυξη Οριστικού Αναδόχου.

16/06/2023 | Υπηρεσίες