Υπ΄αριθμ.6808/17.05.2022 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Τακτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτοσήμανσης, πυρόσβεσης και αντικεραυνικής προστασίας του υπό κατασκευή επίγειου ελικοδρομίου στη θέση Κελάρια 1750 του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, υποκαταστήματος ΕΤΑΔ ΑΕ» – ΑΡ. ΔΙΑΚ. 2230/18.02.2022

18/05/2022 | Υπηρεσίες