Υπ΄αριθμ. 6684_16.05.2022 Ανοιχτός Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης παρόχου υπηρεσιών για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος Ι.Π. Υπάτης της ΕΤΑΔ ΑΕ»

18/05/2022 | Υπηρεσίες