Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

23/01/2024 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 668/18.01.2024 Ανοιχτός Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών φύλαξης στην παραλία ΠΕΥΚΟ στο 41,5ο χλμ. Αθηνών – Σουνίου στη περιοχή Λαγονησίου μετά από απομάκρυνση καταπατητή στο κοινόχρηστο χώρο του αιγιαλού»