Υπ΄αριθμ. 6541/13.05.2022 Απόφαση Ολοκλήρωσης του τακτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης σε ακίνητο της ΕΤΑΔ στον Καρτερό Ηρακλείου» – ΑΡ. ΔΙΑΚ. 1747/10.02.2022- Κατακύρωση

18/05/2022 | Υπηρεσίες