Υπ΄αριθμ 6533/13.05.2022 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης παρόχου υπηρεσιών για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος Ι.Π. Καϊάφα της ΕΤΑΔ ΑΕ»

14/05/2022 | Υπηρεσίες