Υπ΄αριθμ. 6532/13.05.2022 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης παρόχου υπηρεσιών για την Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος Κάμπινγκ Ασπροβάλτας της ΕΤΑΔ ΑΕ

14/05/2022 | Υπηρεσίες