Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

21/05/2024 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 6360/20.05.2024 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. Κάμπινγκ Ασπροβάλτας»