Υπ΄ αριθμ. 6257/10.05.2022 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης παρόχου υπηρεσιών για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος Κάμπινγκ Φαναρίου της ΕΤΑΔ ΑΕ»

12/05/2022 | Υπηρεσίες