Υπ΄αριθμ. 6256_10.5.2022 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης παρόχου υπηρεσιών για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος Ι.Π. Αιδηψού της ΕΤΑΔ ΑΕ»

12/05/2022 | Υπηρεσίες