Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

15/05/2024 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 6062/15.05.2024 Πρόχειρος Μειδοτικός Διαγωνισμός Επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Μουσείο Αχίλλειο»