Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

12/05/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Προμήθεια Προϊόντων

Υπ΄αριθμ. 5983/12.05.2021 Τακτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια Ξύλινων Ξαπλωστρών Παραλίας για το υποκατάστημα της ΕΤΑΔ ΑΕ «Ακτή Βουλιαγμένης».