Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

12/05/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 5982/12.05.2021 Τακτικός Διαγωνισμός για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης της Ολυμπιακής Εγκατάστασης «Ολυμπιακό Συγκρότημα Γουδή» της ΕΤΑΔ Α.Ε.