Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

23/06/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 5753/22.06.200 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης των ακινήτων της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Ι.Π. Αγίου Νικολάου» & «Ι.Π. Αγίων Αναργύρων» στα Μέθανα – Αρ. Διακ. 1528/23.03.2020