Υπ’ αριθμ. 5738/02.05.2023 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία προς τον σκοπό ανάδειξης παρόχου για την «Παροχή Ναυαγοσωστικών Υπηρεσιών με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό όπως αυτός ορίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα 71/2020 (ΦΕΚ 166/Α/31.08.2020), συμπεριλαμβανομένου του Παραρτήματος (ι) αυτού, για (10) παραλίες αρμοδιότητας ΕΤΑΔ ΑΕ, χαρακτηρισμένες ως πολυσύχναστες».

03/05/2023 | Υπηρεσίες