Υπ΄αριθμ. 5701/28.04.2022 Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την «Παροχή Ναυαγοσωστικών Υπηρεσιών με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό όπως αυτός ορίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα 71/2020 (ΦΕΚ 166/Α/31.08.2020), συμπεριλαμβανομένου του Παραρτήματος (ι) αυτού, για παραλίες αρμοδιότητας ΕΤΑΔ ΑΕ, χαρακτηρισμένες ως πολυσύχναστες»

29/04/2022 | Υπηρεσίες