Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

22/06/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 5657/19.06.2020 Απόφαση Ματαίωσης Τακτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης της Ολυμπιακής Εγκατάστασης «Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων» της ΕΤΑΔ ΑΕ – Αρ. Διακ. 5965/03.10.2019.