Υπ΄αριθμ. 5504/20.04.2022 Διεθνής Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος Ακτή Βουλιαγμένης της ΕΤΑΔ Α.Ε»

27/04/2022 | Υπηρεσίες