Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

02/05/2024 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 5493/01.05.2024 Κήρυξη Άγονου του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Kαθαρισμού του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Μουσείο Αχίλλειο» – Αρ. Πρόσκλ. 4122/02.04.2024