Υπ΄αριθμ. 5435/19.04.2022 Διευκρινίσεις για τον Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την «Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής – Φορολογικής Υποστήριξης της ΕΤΑΔ Α.Ε.» για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό της ΕΤΑΔ ΑΕ» – Αρ. Διακ. 2723/10.03.2022

21/04/2022 | Υπηρεσίες