Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

12/06/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 5184/12.06.2020 Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό Τακτικό Διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης έξι (6) Ολυμπιακών Ακινήτων της ΕΤΑΔ ΑΕ – Αρ. Διακ. 2392/28.05.2020