Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

19/04/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 4820_14.04.2021 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης των ακινήτων της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Ι.Π. Αγίου Νικολάου» & «Ι.Π. Αγίων Αναργύρων» στα Μέθανα