Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

19/04/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 4819_14.04.2021 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του ακινήτου της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Υδροθεραπευτικό και Ξενοδοχειακό Συγκρότημα των Ιαματικών Πηγών Πλατύστομου Ν. Φθιώτιδας.