Υπ’αριθμ. 472/13.1.2023 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Διεθνούς Τακτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού»- Αρ. Διακ. 16269/15.11.2022Αρ. Κήρυξη Οριστικού Αναδόχου.

16/01/2023 | Υπηρεσίες