Υπ’ αριθμ. 4474/05.04.2023 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία προς τον σκοπό ανάδειξης παρόχου υπηρεσιών για την «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Διαχείρισης του Πρασίνου του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκόπουλου» και για την «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης του Πρασίνου του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου Σχινιά της ΕΤΑΔ ΑΕ».

07/04/2023 | Υπηρεσίες