Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

03/04/2024 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Ύπ΄αριθμ. 4122/02.04.2024 Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Μουσείο Αχίλλειο»