Υπ΄αριθμ. 3647/22.03.2023 Τακτικός Διαγωνισμός προς τον σκοπό ανάδειξης παρόχου υπηρεσιών για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ Μαρίνα Θεσσαλονίκης»

23/03/2023 | Υπηρεσίες