Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

21/03/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Yπ΄αριθμ. 3557/20.03.2021 Απόφαση ολοκλήρωσης του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών οικονομικού / χρηματοοικονομικού συμβούλου προς την ΕΤΑΔ Α.Ε. στο πλαίσιο διεξαγωγής διερευνητικών επαφών για τη διευθέτηση υφιστάμενων διαφορών με Μισθώτρια εταιρεία – Αρ. Διακ. 1960/15.02.2021