Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

17/03/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 3362/16.03.2021 Απόφαση Ματαίωσης Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης σε ακίνητο της ΕΤΑΔ στον Καρτερό Ηρακλείου – ΑΡ. ΔΙΑΚ. 11164/08.10.2020