Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

15/03/2024 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 3288/14.03.2024 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λειτουργίας του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Θαλασσόπυργος Μπούρτζι Ναυπλίου»