Υπ’ αριθμ. 2977/9.3.2023 Διευκρινίσεις για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό Επιλογής Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου με καθήκοντα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για την Παρακολούθηση Έργου στο Αχίλλειο Κέρκυρας της ΕΤΑΔ Α.Ε.. – Αρ. Προσκλ. 2534/01.03.2023.

09/03/2023 | Υπηρεσίες