Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

04/01/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 27/04.01.2020 Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό Τακτικό Διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών καθημερινού καθαρισμού των γραφείων του Κεντρικού Καταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ – ΑΡ. ΔΙΑΚ. 14505/14.12.2020