Υπ’ αριθμ. 266/09.01.2024 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Τακτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας – Καϊμακτσαλάν» – Αρ. Διακ. 15066/07.11.2023 – Κατακύρωση.

10/01/2024 | Υπηρεσίες