Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

01/03/2024 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ’ αριθμ. 2624/01.03.2024 Διευκρινίσεις για τον Τακτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στο Υποκατάστημα «Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα» της ΕΤΑΔ Α.Ε.» – Αρ. Διακ. 1865/16.02.2024.