Υπ’ αριθμ. 2534/1.3.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιλογής Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου με καθήκοντα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για την Παρακολούθηση Έργου στο Αχίλλειο Κέρκυρας της ΕΤΑΔ Α.Ε.

03/03/2023 | Υπηρεσίες