Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

02/06/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ 2470/29.05.2020 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Φύλαξης του ακινήτου της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Υδροθεραπευτικό και Ξενοδοχειακό Συγκρότημα των Ιαματικών Πηγών Πλατύστομου Ν. Φθιώτιδας – Αρ. Διακ. 1527/23.03.2020