Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

28/05/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 2392/28.05.2020 Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης έξι (6) Ολυμπιακών Ακινήτων της ΕΤΑΔ ΑΕ