Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

19/05/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 2233_19.05.2020 Διευκρινίσεις για τον Διεθνή Ανοικτό Τακτικό Διαγωνισμό για την Επιλογή Αναδόχου προς τον σκοπό ανάδειξης παρόχου υπηρεσιών προγράμματος για την «Ομαδική Ασφάλιση Ζωής & Υγείας του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΤΑΔ ΑΕ»- Αρ. Διακ. 1787/14.04.2020