Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

02/05/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 2046/02.05.2020 Απόφαση Ολοκλήρωσης του τακτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του Υποκαταστήματος «Μαρίνα Αλίμου» – Αρ. Διακ. 1278/10.03.2020 – Κατακύρωση