Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

30/04/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 2043/30.04.2020 Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό Τακτικό Διαγωνισμό για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης των ακινήτων της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Ι.Π. Αγίου Νικολάου» & «Ι.Π. Αγίων Αναργύρων» στα Μέθανα» με Αρ. Πρωτ. 1528/23.03.2020