Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

17/02/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 1960/15.02.2021 Τακτικός Διαγωνισμός για την «Παροχή υπηρεσιών οικονομικού / χρηματοοικονομικού συμβούλου προς την ΕΤΑΔ Α.Ε. στο πλαίσιο διεξαγωγής διερευνητικών επαφών για τη διευθέτηση υφιστάμενων διαφορών με Μισθώτρια εταιρεία»