Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

28/02/2024 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Υπ΄αριθμ. 1875/27.02.2024 Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανανέωση 350 αδειών του εγκαταστημένου συστήματος Forcepoint Enterprise Suite της ΕΤΑΔ Α.Ε.