Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

20/02/2024 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 1865/16.02.2024 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στο Υποκατάστημα «Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα» της ΕΤΑΔ Α.Ε.»