Υπ΄αριθμ. 17912/22.12.2022 Απόφαση Έγκρισης πρακτικού του Τακτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης συμπεριλαμβανομένου του κατάλληλου ιατρικού προσωπικού του απαιτούμενου ιατροφαρμακευτικού υλικού, ενός ασθενοφόρου για την κάλυψη των αναγκών του υποκαταστήματος «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» Αρ. Διακ. 16960/01.12.2022– Κήρυξη άγονου

23/12/2022 | Υπηρεσίες