Υπ’ αριθμ. 17813/21.12.2022 Απόφαση Κήρυξης Άγονου του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για την “Επίβλεψη επί τόπου, των εργασιών προληπτικής συντήρησης 15ετίας V3 του εναέριου αναβατήρα Ηρακλή από τεχνικό της κατασκευάστριας εταιρείας POMA” στο Υποκατάστημα της ΕΤΑΔ Α.Ε. “Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού” – Αρ. Πρόσκλ. 16314/16.11.2022.

21/12/2022 | Υπηρεσίες